Raporty fiskalne

Do najważniejszych obowiązków związanych z użytkowaniem kasy fiskalnej zaliczamy sporządzanie wydruków fiskalnych, dokumentujących wysokość obrotów w danym okresie rozliczeniowym. Wydruki te – zwane potocznie raportami fiskalnymi – zawierają dane stanowiące podstawę do rozliczeń z...

Obowiązek wystawiania paragonów Paź17

Obowiązek wystawiani...

Jak już wiemy, jednym z podstawowych obowiązków, które fiskus nakłada na użytkowników kas fiskalnych, jest terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie rozmaitych wydruków, stanowiących podstawę do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Do wydruków fiskalnych zaliczamy paragony (które wstępnie...

Komu potrzebne są pa...

Do wydruków fiskalnych, stanowiących podstawę do rozliczeń z Urzędem Skarbowym, zaliczamy: paragony (zarówno oryginały, jak i ich kopie), raporty dobowe, pełne raporty miesięczne oraz raporty okresowe (np. raport wykonywany przy wyrejestrowaniu kasy). Wszystkie wydruki rozliczeniowe posiadają...

Na czym polega ewide...

Poznajmy teraz terminy związane z eksploatacją urządzeń rejestrujących. W tym artykule chciałbym bardziej szczegółowo omówić takie pojęcia, jak „ewidencjonowanie obrotów”, „instalacja kasy”, „numer ewidencyjny” i „numer unikatowy”....

Co oznaczają poszcze...

Ponieważ w kolejnych artykułach będę operował terminami zaczerpniętymi z ustaw oraz rozporządzeń, postanowiłem przybliżyć Państwu znaczenie niektórych pojęć i stworzyłem mały słownik terminów fiskalnych. Większość z nich pojawia się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008...