Likwidacja działalności gospodarczej a zwrot ulgi na kasę Lis13

Likwidacja działalno...

Jeden ze znanych publicystów ekonomicznych wyraził opinię, iż ulga na kasę fiskalną jest swoistą premią za użytkowanie tego urządzenia zgodnie z przepisami. Tylko tak można bowiem uzasadnić stanowisko Ministra Finansów, iż przedsiębiorca, który zapomni o przeprowadzeniu obowiązkowego...

Jak nie stracić ulgi...

Aby uzyskać zwrot części wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełnić szereg warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. I tak, prawo do ulgi przysługuje...

Jakie obowiązki ma s...

Zgodnie z przepisami jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zajmować się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się stosownymi uprawnieniami. Najczęściej zdobycie uprawnień przebiega następująco:   – firma serwisująca występuje do producenta kas...

Paragony, raporty fi...

Teoretycznie wszystkie sytuacje związane z drukowaniem raportów fiskalnych zostały ujęte w ścisłe ramy prawne i opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz stosowania tych...