Przegląd techniczny ...

Aktualnym dokumentem, który reguluje obowiązki użytkowników urządzeń fiskalnych w zakresie przeglądów technicznych  jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363).  Do przestrzegania przepisów w nim zawartych...