Sankcje karne związa...

Wszyscy podatnicy sprzedający towary lub usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są zobowiązani do udokumentowania owej sprzedaży na fakturze VAT. Jeśli chodzi zaś o sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, to nie jest...