Kasy fiskalne 2015 – 4 ważne zmiany w przepisach dotyczących stosowania kas

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kas fiskalnych, które obowiązuje podatników od stycznia, wprowadziło kilka ważnych zmian w przepisach. Między innymi poszerzono katalog wyłączeń – dodanie do niego kilku czynności dotknie głównie usługodawców. Nowe usługi na liście wyłączeń ze zwolnień, nie są jednak jedyną zmianą, która zmusi podatników do kupienia kas fiskalnych w 2015 roku.

Kasy fiskalne 2015 – ważne zmiany dla podatników

O poszerzeniu katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas pisaliśmy w artykule Kasy fiskalne 2015 – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień jest już aktualne! Zmiana ta wpłynie na sytuację tysięcy polskich usługodawców. Podatnik, który w 2015 roku zdecydował się na kontynuowanie sprzedaży usług dodanych do listy wyłączeń, musi koniecznie wyposażyć się w kasę fiskalną do końca lutego 2015 roku. A z osobami, które dopiero planują rozpocząć działalność usługową w 2015 lub 2016 roku i wykonywać w ramach tej działalności czynności dodane do katalogu wyłączeń? Obowiązek stosowania kasy fiskalnej również ich nie ominie – będą musieli kupić kasy fiskalne w określonym indywidualnie terminie. Warto jednak wiedzieć, że nowelizacje przepisów nie dotyczą jedynie tych usługodawców, których czynności w 2015 roku całkowicie pozbawiono przywileju zwolnienia z kas.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów aktualne w latach 2015-2016, poza poszerzeniem katalogu wyłączeń o dodatkowe usługi, zawiera jeszcze inne ważne zmiany w przepisach dotyczące stosowania kas fiskalnych. Obowiązują one podatników prowadzących działalność gospodarczą na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności i rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2014 roku. Skupimy się na czterech z nich.

4 ważne zmiany w przepisach dotyczących stosowania kas fiskalnych aktualne w 2015 i 2016 roku:

  • Jedna, całkiem nowa dostawa towaru w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas
  • Uzupełnienie zapisu dotyczącego sprzedaży nośników danych cyfrowych i analogowych
  • Likwidacja zwolnienia z kas dla niewielkiej liczby świadczonych usług
  • Nowy sposób liczenia obrotu do zwolnienia podmiotowego

 

Jedna, całkiem nowa dostawa towaru w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych

Minister Finansów ma prawo dodać do katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień wybrane usługi. Tym samym pozbawia podatników, którzy je świadczą, jakichkolwiek zwolnień z kas. Ustawodawca może też wyłączyć z prawa do zwolnienia wybrane dostawy towaru. Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas w latach poprzednich zawierał długą listę towarów, których sprzedaż objęta jest obowiązkową ewidencją na urządzeniu fiskalnym. Jednak z nowym rokiem dołączono do tej listy jeszcze jedną pozycjęnową dostawę towaru. Co to za dostawa? Chodzi o sprzedaż perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów. Zgodnie z treścią aktualnego rozporządzenia, w latach 2015 i 2016 ze została wyłączona dostawa powyższych produktów została wyłączona z wszelkich zwolnień z kas.

Uzupełnienie zapisu dotyczącego sprzedaży nośników danych cyfrowych i analogowych

Inne brzmienie zapisu dotyczącego sprzedaży nośników danych cyfrowych oraz analogowych to jeszcze jedna ważna zmiana w przepisach, której skutkiem może się okazać zwiększenie liczby posiadaczy kas fiskalnych. Może mieć znaczenie chociażby dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy internetowe. Wielu z nich może korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej, jeżeli sprzedaż ta spełnia odpowiednie wymogi. W latach 2013 i 2014 ewidencjonowanie transakcji na kasie fiskalnej była bezwzględnie obowiązkowe w przypadku sprzedaży jedynie zapisanych nośników danych. Natomiast od 2015 roku obowiązek ten dotyczy także nośników niezapisanych. Jeśli więc dany sklep internetowy ma zamiar zajmować się dostawą niezapisanych nośników danych cyfrowych lub analogowych w latach 2015 i 2016 – musi obowiązkowo ewidencjonować taką sprzedaż z zastosowaniem kasy fiskalnej. Niezapisane nośniki danych znalazły się bowiem w uzupełnionym fragmencie na liście wyłączeń ze zwolnień z kas.

Prowadzisz sprzedaż w Internecie? Masz sklep internetowy lub korzystasz z serwisów aukcyjnych? Zapoznaj się koniecznie z aktualnym brzmieniem katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień! Upewnij się, czy Twoją dostawę towarów nadal dotyczy zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej!

Likwidacja zwolnienia z kas dla niewielkiej liczby świadczonych usług

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, ważne od 1 stycznia 2015 roku, nie zawiera żadnej informacji, żadnej wzmianki, która wskazywałby na to, że podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej w przypadku świadczenia niewielkiej liczby usług. W poprzednim rozporządzeniu znajdował się taki zapis – niestety wraz z wejściem w życie aktualnego aktu prawnego zlikwidowano zwolnienie z kas fiskalnych dla niewielkiej liczby świadczonych usług.

Nowy sposób liczenia obrotu do zwolnienia podmiotowego

W nowym rozporządzeniu znajdujemy też korzystne dla podatników zmiany. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje inny sposób liczenia obrotu do zwolnienia podmiotowego. Jest z pewnością sposób lepszy w stosunku do lat poprzednich. Przedsiębiorca, który posiada prawo do zwolnienia podmiotowego – a więc nie przekracza określonego limitu obrotu w roku – będzie mógł dłużej ten przywilej utrzymać. Dlaczego? Ponieważ nie zawyży go już jednorazowa sprzedaż osobie fizycznej środka trwałego lub nieruchomości. Obrót z takiej sprzedaży nie wlicza się już do obrotu całościowego do zwolnienia podmiotowego. Unikniemy dzięki temu sytuacji, w której firma co miesiąc wykazująca niskie obroty, nagle na koniec roku przekroczy limit zwolnienia ze względu na sprzedaż samochodu lub nieruchomości, tracąc tym samym przywilej sprzedaży bez kasy.