Kasy fiskalne 2015 – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień jest już aktualne!

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada w sprawie zwolnień z kas fiskalnych jest już aktualne. Weszło w życie z początkiem 2015 roku. Przepisy, które zawiera ten akt prawny, zmuszą do zakupu kasy fiskalnej w 2015 roku ok. 100 tysięcy podatników! Kogą dotyczą zmiany?

Kasy fiskalne 2015 – nowe przepisy w sprawie kas obowiązują podatników od stycznia!

1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zastąpiło ono tym samym poprzedni akt prawny: rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), które wygasło z ostatnim dniem grudnia 2014 roku.

Jak długo nowe rozporządzenie będzie ważne? Przez najbliższe 2 lata – zawarte w nim przepisy obowiązują podatników od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Treść nowego dokumentu resortu finansów w sprawie zwolnień z kas nie była tajemnicą. Podatnicy miel wgląd w projekt rozporządzenia (projekt z lipca 2014 roku), a następnie w jego wersję ostateczną z 4 listopada 2014 roku, która opublikowano 7 listopada w Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod poz. 154. Zatwierdzone i opublikowane w ostatecznej, obowiązującej wersji rozporządzenie czekało na wejście w życie z początkiem kolejnego roku. Podatnicy mieli więc sporo czasu, by przygotować na nadchodzące zmiany w przepisach. Dla wielu z nich, a zwłaszcza dla usługodawców zmiany te oznaczało jedno: zakup kasy fiskalnej w 2015 roku.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, aktualne w latach 2015 i 2016 określa podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych: kas lub drukarek rejestrujących. Precyzuje ono również wszelkie czynności (usługi i dostawy towaru), które zostały przez ustawodawcę wyłączone ze zwolnień z kas, a które zawarte są w tzw. katalogu wyłączeń.

Kasy fiskalne 2015 – ważne zmiany dla usługodawców

Jak wspomnieliśmy, przedsiębiorcy mogli śledzić pojawiające się wersje nowego rozporządzenia i planowane zmiany w przepisach. Zdawali więc sobie sprawę z tego, iż Minister Finansów po raz kolejny znacznie ograniczy prawo do zwolnienia z kas fiskalnych – zwłaszcza dla usługodawców. Tak tez się stało – 1 stycznia 2015 roku weszły w życie regulacje, które zmieniają sytuację między innymi lekarzy, stomatologów, fryzjerów, kosmetyczek czy właścicieli warsztatów samochodowych. Przedsiębiorcy Ci będą musieli od 2015 roku stosować kasy fiskalne lub drukarki fiskalne w swoich punktach usługowych, mimo, iż latach 2013-2014 nie musieli tego robić, np. ze względu na niskie obroty i zwolnienie z kas z tego tytułu. Które przepisy sprawią, że kasy fiskalne 2015 roku będą dla nich obowiązkowe? Te, które dotyczą poszerzenia katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień. Ustawodawca dodał bowiem do katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień kilka nowych usług. Dla podatników, którzy wykonują te usługi, poszerzony katalog wyłączeń oznacza jedno: Brak jakichkolwiek praw do wszelkich zwolnień z kas fiskalnych. Ani niskie obroty, ani niewielka liczba świadczonych usług, ani forma zapłaty, ani jakiekolwiek inne czynniki, nie będą już podstawą do zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli podatnik świadczy którąś z czynności dodaną katalogu wyłączeń. Przedsiębiorcy, którzy chcą kontynuować w 2015 roku sprzedaż takich usług to obowiązkowo powinni wyposażyć się w kasy fiskalne do końca lutego 2015 roku. 1 marca urządzenia fiskalne muszą być już gotowe do pracy – zarejestrowania pierwszej i każdej kolejnej transakcji raz wydrukowania poprawnego paragonu fiskalnego. Kasy fiskalne Posnet, Elzab, Innova – te i inne urządzenia trafią do nowych użytkowników w ogromnych ilościach. Szacuje się, że do końca lutego 2015 roku kasy fiskalne kupi jakieś 100 tysięcy podatników.

Kasy fiskalne 2015 – są też inne ważne zmiany

Poszerzenie katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień, to nie jedyna ważna zmiana w przepisach dotyczących kas, która znalazła się w aktualnym od 1 stycznia 2015 roku rozporządzeniu. Jakie jeszcze istotne nowelizacje wprowadziło Ministerstwo Finansów? Można wymienić jeszcze przynamniej 4 ważne zmiany w przepisach dotyczących stosowania kas. Przeczytasz o nich w kolejnym artykule.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jakie inne ważne zmiany w przepisach obowiązują od 1 stycznia 2015 roku? Przeczytaj artykuł Kasy fiskalne 2015 – 4 ważne zmiany w przepisach dotyczących stosowania kas