Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich – w 2015 duże zmiany

Ministerstwo Finansów stopniowo pozbawia podatników przywileju sprzedaży bez kasy fiskalnej. Od stycznia 2015 roku całkowicie stracą prawo do zwolnienia nowe grupy usługodawców – między innymi lekarze i lekarze dentyści. Do maja 2011 roku lekarze nie musieli myśleć o konieczności kupowania kasy. Rok 2015 to rok dużych zmian i bezwzględny koniec ulg w stosowaniu urządzeń rejestrujących. Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich – i to wszystkich – będą od stycznia przyszłego roku obowiązkowe.

Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich – zmiany od stycznia 2015 roku

Skończyły się dobre czasy dla lekarzy – Ministerstwo Finansów postanowiło pozbawić ich prawa do jakichkolwiek zwolnień z kas fiskalnych. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku. Do końca 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) – znany jest już jednak projekt nowego rozporządzenia, które zastąpi obecne przepisy.

Projektowany dokument nie zmienia co prawda wysokości limitu do zwolnienia podmiotowego – nadal jest to 20 tys. złotych lub mniej, jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna sprzedaż i liczy limit proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Zawarto w nim jednak zapis, który poszerza katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych.

Chodzi o § 4 ust. 1 pkt 2f, z którego wynika, że

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:(…) świadczenia usług:(…) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich – we wszystkich

W 2015 roku kasy fiskalne obowiązkowo będą musiały być w każdym gabinecie lekarskim. Ewidencja z użyciem kasy obejmie wszystkich lekarzy, w tym także lekarzy dentystów. Od stycznia wysokość obrotu rocznego nie będzie miała już żadnego znaczenia. Każdy lekarz i każdy lekarz dentysta, który rozpocznie świadczenie usług lekarskich w ramach prywatnego gabinetu, będzie musiał bezwzględnie stosować kasę fiskalną i drukować paragony dla swoich pacjentów – przy każdej wykonanej czynności.

Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich, co o tym sądzić?

Ministerstwo Finansów projektowane wyłączenia ze zwolnień z kas fiskalnych w 2015 roku tłumaczy przede wszystkim koniecznością przeciwdziałania nadużyciom podatkowym. Zdaniem ustawodawcy lekarze to jedna z tych grup podatników, którzy rozmyślnie zaniżają obroty po to, by uniknąć stosowania kasy fiskalnej. Ma to negatywne konsekwencje dla budżetu państwa, do którego nie wpływają podatki należnej wysokości.

Czy faktycznie taki problem istnieje wśród lekarzy? Czy zaniżają oni obroty, żeby uniknąć kupowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży?