Mechanicy kupią kasy fiskalne w 2015 roku!

Kasy fiskalne w 2015 roku będą od przyszłego roku obowiązkowe dla wszystkich podatników, którzy zajmują się naprawa pojazdów, wymianą opon, przeglądami i badaniami samochodów. Innymi słowy każdy mechanik czy wulkanizator będzie musiał kupić kasę niezależnie od tego jaki obrót w roku ma jego firma. Sprawdź czy nowe przepisy dotyczą również ciebie.

Nowe rozporządzenie – kasy fiskalne w 2015 roku obowiązkowe dla usługodawców

Z początkiem stycznia 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów, które zobowiąże wielu usługodawców do stosowania kas fiskalnych w swoich firmach. Między innymi kasy fiskalne w 2015 roku będą musiały być używane w warsztatach samochodowych, punktach wulkanizacyjnych czy stacjach diagnostycznych. W projekcie nowego rozporządzenia znajdujemy zapis, który poszerza  katalog czynności wyłączonych z wszelkich zwolnień z kas fiskalnych między innymi o usługi świadczone przez mechaników samochodowych.

Poszerzony katalog wyłączeń w 2015 roku – usługi mechaników znalazły się na liście

Usługi zawarte w katalogu wyłączeń, są objęte bezwzględną koniecznością ewidencji na kasie. Podatnikowi, który wykonuje czynności zawarte w tym katalogu, nie przysługuje żadne zwolnienie z obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego.

W § 4 ust. 1 pkt 2c-e wspomnianego rozporządzenia czytamy:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku: (…) 2) świadczenia usług: (…) c) naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), d) w zakresie wymiany opon lub kół, e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów

Kasy fiskalne dla mechaników – w 2015 roku dla wszystkich

Poszerzenie katalogu czynności wyłączonych z obowiązku posiadania oznacza dla mechaników jedno: Od 2015 roku będą musieli stosować kasę fiskalną przy każdej usłudze, bez względu na to czy dotychczas korzystali z prawa do zwolnienia ze względu na niskie obroty, czy też nie.

Przypomnijmy: Aktualnie większość podatników może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Kasy fiskalne są obowiązkowe dla tych przedsiębiorców, którzy przekroczą limit obrotów 20,000zł netto w skali roku (albo proporcjonalnie mniej w przypadku nowych firm).

Kasy fiskalne dla mechaników, wulkanizatorów czy stacji diagnostycznych będą w 2015 roku absolutnie obowiązkowe, bez względu na to czy osiągnęli wspomniany pułap obrotów, czy też nie. Utracą oni bowiem jakiekolwiek zwolnienia z obowiązku stosowania kas.

Czy można będzie uniknąć kupowania kasy fiskalnej w 2015 roku?

Podatnicy, którzy w 2015 roku będą kontynuować świadczenie usług znajdujących się w nowym katalogu wyłączeń staną przed wyborem: albo zainstalują kasę w określonym przepisami terminie albo zakończą wykonywanie tych usług, jeśli nie chce narazić się na karę finansową podczas kontroli skarbowej. Zaprzestanie świadczenia czynności wyłączonych ze zwolnień, to jedyny sposób na to, by uniknąć kupowania kasy fiskalnej w 2015 roku?