Raporty fiskalne Paź22

Tags

Related Posts

Share This

Raporty fiskalne

Do najważniejszych obowiązków związanych z użytkowaniem kasy fiskalnej zaliczamy sporządzanie wydruków fiskalnych, dokumentujących wysokość obrotów w danym okresie rozliczeniowym. Wydruki te – zwane potocznie raportami fiskalnymi – zawierają dane stanowiące podstawę do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.  Stanowią więc w świetle prawa dokumenty księgowe i powinny być w odpowiedni sposób przez podatnika przechowywane (nie wolno ich niszczyć ani tym bardziej wyrzucać).
Natomiast kopie raportów rozliczeniowych trafiają do pamięci operacyjnej urządzenia i mogą być – w określonych przypadkach – ponownie odczytane. Najczęściej Urząd Skarbowy zarządza zbiorczy odczyt kopii wszystkich raportów fiskalnych (zarówno miesięcznych, jak i dobowych) w przypadku odzyskania przez podatnika ukradzionej wcześniej kasy lub w przypadku zmiany miejsca zainstalowania urządzenia. Pełny odczyt wszystkich raportów fiskalnych jest również wykonywany podczas procedury wyrejestrowania kasy.

 

Jakie dane zawierają raporty dobowe?
Podstawowym i najważniejszym raportem fiskalnym jest raport dobowy. W trakcie jego sporządzania zostaje zapisany do pamięci fiskalnej obrót z całego dnia sprzedaży z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki VAT. Treść raportu jest odgórnie przez ustawodawcę narzucona i musi zawierać następujące dane:
– NIP użytkownika kasy, datę wydruku, numer wydruku oraz nazwę wydruku („Raport dobowy”) – pozycje te tworzą tzw. nagłówek raportu i mogą zajmować maksymalnie 6 górnych linijek,
– Stawki PTU zaprogramowane w kasie oraz ich wartości (procentowe),
– Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów, a także ilość paragonów wydanych od ostatniego raportu dobowego,
– Ilość anulowanych paragonów oraz ich wartość,
– Ilość pozycji na wydruku (liczoną od linii PTU A),
– Nazwę kasjera, numer kasy, godzinę wydruku,
– Logo fiskalne (PL) oraz pełny numer unikatowy (oba deskryptory fiskalne muszą być ustawione centrycznie w ostatniej dolnej linii).

Warto pamiętać, iż każdy raport dobowy jest raportem zerującym, którego nie można skasować ani powtórnie wykonać. Dzieje się tak dlatego, ponieważ po wydrukowaniu każdego dokumentu wewnętrzne liczniki kasy automatycznie zostają wyzerowane. Taka procedura wyklucza omyłkowe sumowanie danych, a tym samymi ułatwia prawidłową ewidencję sprzedaży.
Niemniej fakt, iż raport dobowy jest raportem zerującym, posiada ściśle określone konsekwencje – zgubionego lub zniszczonego wydruku w żaden sposób nie uda się powtórnie odtworzyć.  Dlatego już od pierwszego dnia sprzedaży warto wyrobić w sobie nawyk odkładania raportów w jedno i to samo miejsce.
Ważne!!! Zgodnie z obowiązującymi przepisami musimy wydrukować fiskalny raport dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.

 

 
Praktyczne rady:
1. Po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu należy ułożyć wszystkie raporty dobowe według widniejących na nich numerów, podpiąć do pełnego raportu miesięcznego, spiąć na stałe zszywką lub spinaczem i tak przygotowany komplet dokumentów zanieść do księgowej.
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia raportu dobowego nie należy od razu popadać w panikę – w takim przypadku warto wykonać raport okresowy obejmujący tylko ten dzień sprzedaży, który nam niechcąco wypadł z ewidencji i dołączyć ten dokument do pozostałych raportów rozliczeniowych. Takie postępowanie może (choć nie musi) stanowić okoliczność łagodząca w przypadku kontroli skarbowej.
3. Jeśli wprowadzimy omyłkowo do pamięci kasy fiskalnej niewłaściwą datę, a następnie zatwierdzimy raport dobowy, możemy spowodować uszkodzenie modułu fiskalnego.
4. Ponieważ w Polsce obowiązuje czas letni i zimowy, musimy dwa razy do roku przesunąć zegar kasy, aby ustawić prawidłową godzinę. Powinniśmy to uczynić zaraz po wydrukowaniu raportu dobowego (przy zerowych licznikach sprzedaży dobowej), najpóźniej zaś przed rozpoczęciem następnego dnia sprzedaży. Jeśli jednak pomylimy się podczas tej czynności (czyli np. zamiast odjąć godzinę, niechcąco ją dodamy), pamiętajmy, iż powtórzenie całej operacji stanie się możliwe dopiero po upływie 24 godzin (zmianę czasu można przeprowadzić tylko raz na dobę. Aby przestawić czas o więcej niż godzinę należy wezwać serwisanta).
 

 

Raport miesięczny
Jest drugim, obok raportu dobowego, obowiązkowym raportem fiskalnym. Zawiera sumaryczne dane o obrocie i kwotach podatku za okres miesiąca w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Tak jak raport dobowy musi zawierać oznaczenia fiskalne (logo PL oraz kompletny numer unikatowy).
Warto jednak w tym miejscu zauważyć, iż de facto istnieją dwa rodzaje raportów miesięcznych – tzw. raport skrócony oraz raport pełny, na którym zostają wyszczególnione wszystkie raporty dobowe wraz z ich podsumowaniem za dany miesiąc. I tylko ten drugi dokument jest dokumentem fiskalnym, czyli powinien być przez użytkownika kasy archiwizowany. Raporty skrócone, na których widnieje wyłącznie podsumowanie, nie stanowią w świetle prawa dokumentów rozliczeniowych i pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną – mają pomóc właścicielowi kasy w prowadzeniu księgowości.

 

Reasumując:
Na fiskalnym raporcie miesięcznym muszą się pojawić:
– wszystkie wydrukowane w danym miesiącu raporty dobowe,
– zbiorcze zestawienie danych na temat obrotu oraz kwot podatku,
– deskryptory fiskalne.
W praktyce oba raporty można odróżnić w bardzo prosty sposób – pełny raport miesięczny jest wyjątkowo długim raportem.
Ważne!!!
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. stanowi, iż należy „sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu”.  Na szczęście, raport miesięczny jest raportem niezerującym, co ma dla użytkownika kasy niebagatelne znaczenie. Ponieważ dane tworzące raport miesięczny są stale dostępne i można je odtworzyć w dowolnym momencie, osoby, które zapomniały o wydrukowaniu raportu, bez problemu mogą to uczynić w późniejszym terminie. Także zniszczenie lub zgubienie raportu nie jest dla sprzedawcy aż tak dużym stresem, gdyż w każdej chwili można sporządzić jego duplikat.
 

 

Praktyczne rady:
1. Raport miesięczny musi odpowiadać poszczególnym raportom dobowym. Jeśli tak nie jest – oznacza to, że któryś z raportów dobowych nie został wykonany w miesiącu, którego dotyczył. Najczęściej dochodzi do takiej sytuacji wtedy, jeśli użytkownik kasy w ostatnim dniu miesiąca -zapominając o raporcie dobowym – wydrukował pełny raport miesięczny. W takim przypadku kasa sumuje dwa raporty dobowe do jednego (czyli niejako „przenosi” niewydrukowany raport do następnego miesiąca). Powstaje więc różnica między danymi wykazanymi na raporcie miesięcznym oraz danymi wynikającymi z raportów dobowych. Ta różnica wymaga późniejszej korekty w ewidencji.
Pamiętajmy więc, iż w ostatnim dniu miesiąca:
– najpierw drukujemy raport dobowy
– a dopiero potem raport miesięczny.
Odwrotna kolejność jest nieprawidłowa i może nam przysporzyć wielu problemów z poprawnym rozliczeniem podatków w danym miesiącu.