Tags

Related Posts

Share This

Sankcje karne związane z brakiem kasy fiskalnej 2017

Wszyscy podatnicy sprzedający towary lub usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są zobowiązani do udokumentowania owej sprzedaży na fakturze VAT. Jeśli chodzi zaś o sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, to nie jest konieczne wystawienie faktury, chyba że kupujący zażąda jej wystawienia. W przeciwnym razie za dowód sprzedaży uznaje się paragon fiskalny. Przedsiębiorcy muszą się jednak liczyć z tym, że niedopełnienie obowiązku posiadania kasy fiskalnej oznacza brak możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej oraz wiąże się z sankcjami karnymi.

Kary za brak kasy fiskalnej 2017

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili obowiązku terminowego zainstalowania kasy fiskalnej, muszą liczyć się z dodatkowym wymierzeniem podatku VAT kary w wysokości 30%. Chodzi tutaj o kwotę całego podatku, którą nalicza się za okres aż do czasu rozpoczęcia sprzedaży ewidencjonowanej. Ponadto podatnikowi grozi kara wynikająca z kodeksu karnego skarbowego. Co więcej, sankcje mogą także zostać nałożone na osoby odpowiedzialne za prowadzenie i dokumentowanie sprzedaży.

Konsekwencje

Brak prowadzenia księgi karane jest grzywną w wysokości do 240 stawek dziennych. Jeśli było to przewinienie mniejszej wagi, to podatnik zostaje obarczony jedynie karą za wykroczenie skarbowe. Jest jeszcze inna kara, która grozi podatnikowi za nieterminową instalację kasy fiskalnej. Podlegają jej przedsiębiorcy, którzy nie wystawili faktury czy rachunku za wydawanie towaru czy wykonanie usługi bądź też zrobili to nieprawidłowo. To samo dotyczy osób dokonujących sprzedaży bez użycia czy wydania dokumentu z kasy. Wówczas podatnikowi grozi kara grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych.