Sankcje karne związane z brakiem kasy fiskalnej 2017

Wszyscy podatnicy sprzedający towary lub usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są zobowiązani do udokumentowania owej sprzedaży na fakturze VAT. Jeśli chodzi zaś o sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, to nie jest konieczne wystawienie faktury, chyba że kupujący zażąda jej wystawienia. W przeciwnym razie za dowód sprzedaży uznaje się … Czytaj dalej Sankcje karne związane z brakiem kasy fiskalnej 2017