Nowe rozporządzenie ...

Od ponad miesiąca obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra w sprawie kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących. Dla tych, którzy jeszcze się z nim nie zapoznali – krótka recenzja z lektury tego dokumentu i skrót istotnych zmian, które wprowadza.   Mamy na myśli rozporządzenie...

Kasa fiskalna do wymiany? Zmiany w przepisach od października 2013 roku. Sie19

Kasa fiskalna do wym...

Dla wielu przedsiębiorców zarówno tych, którzy posiadają kasy fiskalne w firmach, jak i dla tych, których ten obowiązek dotychczas nie dotyczył, zmiany resortu finansów w 2013 roku w kwestii urządzeń rejestrujących są mało optymistyczne – a nawet nieco kontrowersyjne. 1 stycznia 2013 roku na...

Przegląd techniczny ...

Aktualnym dokumentem, który reguluje obowiązki użytkowników urządzeń fiskalnych w zakresie przeglądów technicznych  jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363).  Do przestrzegania przepisów w nim zawartych...

Likwidacja działalności gospodarczej a zwrot ulgi na kasę Lis13

Likwidacja działalno...

Jeden ze znanych publicystów ekonomicznych wyraził opinię, iż ulga na kasę fiskalną jest swoistą premią za użytkowanie tego urządzenia zgodnie z przepisami. Tylko tak można bowiem uzasadnić stanowisko Ministra Finansów, iż przedsiębiorca, który zapomni o przeprowadzeniu obowiązkowego...

Jak nie stracić ulgi...

Aby uzyskać zwrot części wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełnić szereg warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. I tak, prawo do ulgi przysługuje...

Jakie obowiązki ma s...

Zgodnie z przepisami jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zajmować się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się stosownymi uprawnieniami. Najczęściej zdobycie uprawnień przebiega następująco:   – firma serwisująca występuje do producenta kas...

Paragony, raporty fi...

Teoretycznie wszystkie sytuacje związane z drukowaniem raportów fiskalnych zostały ujęte w ścisłe ramy prawne i opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz stosowania tych...

Raporty fiskalne

Do najważniejszych obowiązków związanych z użytkowaniem kasy fiskalnej zaliczamy sporządzanie wydruków fiskalnych, dokumentujących wysokość obrotów w danym okresie rozliczeniowym. Wydruki te – zwane potocznie raportami fiskalnymi – zawierają dane stanowiące podstawę do rozliczeń z...

Obowiązek wystawiania paragonów Paź17

Obowiązek wystawiani...

Jak już wiemy, jednym z podstawowych obowiązków, które fiskus nakłada na użytkowników kas fiskalnych, jest terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie rozmaitych wydruków, stanowiących podstawę do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Do wydruków fiskalnych zaliczamy paragony (które wstępnie...

Komu potrzebne są pa...

Do wydruków fiskalnych, stanowiących podstawę do rozliczeń z Urzędem Skarbowym, zaliczamy: paragony (zarówno oryginały, jak i ich kopie), raporty dobowe, pełne raporty miesięczne oraz raporty okresowe (np. raport wykonywany przy wyrejestrowaniu kasy). Wszystkie wydruki rozliczeniowe posiadają...